Friday, July 31, 2009

Hạnh Phúc

Hạnh phúc theo ta mỗi chặng đường
Tơ lòng xin chớ để luyến thương
Tuơng lai chưa đến làm sao biết
Quá khứ ôm chi nỗi đọan truờng


Trân quý niêm vui trong hiện tại
U sầu xóa bỏ chẳng tơ vương
Thời gian như bóng câu qua của
Đừng để qua đi trong chán chường

No comments:

Post a Comment