Sunday, August 23, 2009

Tham Sân Si

Vấn vương chi một chữ tham
Tham tình tham nghĩa tham lam mọi điều
Vướng si còn khổ hơn nhiều
Si mê chẳng biết những điều thiệt hơn

Sân là ngọn lửa óan hờn
Cả rừng công đức cũng tuôn theo giòng
Lòng thường tự nhủ lấy lòng
Ráng từ bỏ sân si cùng với tham

No comments:

Post a Comment