Saturday, August 29, 2009

Saigon Vẫn Nơi Đây

Artist: Thùy An
Composer: Vĩnh Huy
Harmonist: Cao Ngọc Dung
Lyricist: Như PhươngSaigon Vẫn Nơi Đây

****Xin Click vào hàng chữ mầu tím để nghe nhạc và click vào bản nhạc để xem lời ******

No comments:

Post a Comment