Saturday, August 1, 2009

Biết Ơn

Nếu trời không có gió
Hoa hết buồn rụng rơi
Rừng thu không thay lá
Thu về hết lả lơi

Nếu trời không làm mưa
Nhành liễu sẽ lưa thưa
Cây không còn xanh mướt
Khí sẽ nồng buổi trưa

Nếu trời không có mây
Gió hết thổi mây bay
Sẽ chẳng còn thi sĩ
Với hồn thơ ngất ngây

Xin cám ơn đất trời
Reo nguồn vui khắp nơi
Ban thiên đàng hạ giới
Thiên nhiên đẹp tuyệt vời

No comments:

Post a Comment