Thursday, August 13, 2009

Suy Tư

Trời trong sáng nhưng tâm ta có sáng?
Áng mây mờ che phủ khuất lối về
Bước chân lê trên phổ nhỏ nặng nề
Ta bà cõi vẫn muôn đời quyến rũ

Đường thăm thẳm một mình ta bước vội
Thời gian trôi ta có níu được không?
Phí phạm nhiều cho uớc mộng mông lung
Ôi danh vọng, bạc tiền luôn mời gọi

Tham dục, ái biến ta thành tôi mọi
Lăn mình vào thế giới ngập tối tăm
Lửa từ bi cố thắp ngọn đèn tâm
Hạnh hỷ xả du ta vào cõi mộng

Chân có mỏi không làm ta dừng bước
Chông gai kia không cản được đường đi
Đời vô thường nên chẳng ngại sinh ly
Đây Phật pháp đưa ta về bến giác

No comments:

Post a Comment