Thursday, October 1, 2009

Bến cũ

Bến cũ một chiều thu
Trời vướng vất sương mù
Bên đường hàng liễu rủ
Phiến đá buồn âm u

Ngân vang tiếng sáo chiều
Cho hồn người cô liêu
Cho dài thêm thương nhớ
Những ngày đầu biết yêu

Bóng em chiếu lung linh
Nhớ khi chung bóng hình
Nơi đây trên bến cũ
Chứng nhân chuyện chúng mình

Lác đác lá vàng rơi
Tiếng sáo buồn chơi vơi
Lá bềnh bồng trên nước
Cho nỗi buồn buông lơi

08/2007

No comments:

Post a Comment