Tuesday, August 25, 2009

Tiếng Vọng

Thơ Việt Dương Nhân

Vẳng nghe tiếng vọng đâu đây
Nhặt khoan, khoan nhặt lòng này xuyến xao
Muốn bay tận cõi trời cao
Lánh xa thế tục, núp vào Hư Không

Làm sao khép kín cửa lòng
Để cho thoát cảnh ngày trông, đêm chờ
Tình ai cũng đẹp như thơ
Ước mong xum hợp Nguyệt-Tơ cột vào.

Lòng ta nào có khát khao
Mà sao ai vẫn tình trao, duyên mời
Để rồi lúc khóc, khi cười
Trái ngang là chuyện thường nơi hồng trần.

No comments:

Post a Comment